Algemene Voorwaarden

Acceptatie van de Voorwaarden

Welkom bij de online webshop van Maxi Global ("wij," "ons," of "onze"). Door toegang te krijgen tot onze website en diensten of deze te gebruiken, stemt u in met het naleven van en gebonden te zijn aan de volgende Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, gelieve dan geen gebruik te maken van onze diensten.

Gebruik van de Website

U mag onze website gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, in overeenstemming met deze voorwaarden. U stemt ermee in om niet te:

  • In strijd te handelen met geldende wetten of voorschriften.
  • Inbreuk te maken op de rechten van anderen, inclusief intellectuele eigendomsrechten.
  • Schadelijke, onwettige of ongepaste inhoud te uploaden, verzenden of verspreiden.
  • De functionaliteit of beveiliging van onze website te verstoren of verstoren.

Registratie van een Account

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van onze diensten, moet u mogelijk een account aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountinformatie, inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account.

Bestellingen en Betalingen van Producten

Wanneer u een bestelling plaatst via onze website, stemt u in met het verstrekken van accurate en volledige informatie. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en goedkeuring door ons. De verstrekte betalingsinformatie moet accuraat en geldig zijn. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen naar eigen goeddunken te weigeren of te annuleren.

Prijzen en Productinformatie

Hoewel we streven naar nauwkeurige productomschrijvingen en prijsstelling, kunnen er fouten optreden. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren en productinformatie of prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Verzending en Retourneren

Onze verzend- en retourbeleidslijnen worden apart beschreven op onze website. Door een bestelling te plaatsen, stemt u in met naleving van deze beleidslijnen.

Intellectueel Eigendom

Alle inhoud, inclusief tekst, afbeeldingen, graphics, logo's en ontwerpen, op onze website is beschermd door intellectuele eigendomswetten en is eigendom van Maxi Global of zijn licentiegevers. U mag onze inhoud niet gebruiken, reproduceren, wijzigen of verspreiden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Disclaimer van Garanties

Onze website en diensten worden geleverd op basis van "zoals het is" en "zoals beschikbaar". Wij garanderen niet dat onze diensten foutloos, ononderbroken of veilig zullen zijn. U gebruikt onze diensten op eigen risico.

Aansprakelijkheidsbeperking

In geen geval zal Maxi Global aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of strafschade die voortvloeit uit uw gebruik van onze diensten, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Maxi Gobal en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren en te vrijwaren van enige claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten die voortvloeien uit uw gebruik van onze diensten of schending van deze voorwaarden.

Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte voorwaarden worden op onze website geplaatst, en uw voortgezet gebruik van onze diensten na dergelijke wijzigingen vormt uw aanvaarding van de bijgewerkte voorwaarden.

Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze diensten te beëindigen als u deze voorwaarden schendt of betrokken bent bij gedrag dat wij als ongepast beschouwen.

Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

Deze voorwaarden vallen onder de wetten van de overheid. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig de regels, en de arbitrage zal plaatsvinden in Amsterdam.

Contact

Als u vragen, zorgen of feedback heeft met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via de helppagina.